تجهیزات تخصصی غواصی چیست؟

ماسک غواصی - درای سوت یا وت سوت - دستکش غواصی - فین - سیلندر یا تانک هوا - رگلاتور - عمق سنج، فشار سنج و قطب نما ضد آب - کامپیوتر غواصی - جلیقه کنترل شناوری BCD - چاقو غواصی - چراغ غواصی - کیت کمک‌ های اولیه غواصی - دوربین غواصی - اسکوتر غواصی - اسنورکل - کمربند وزنه

تجهیزات تنفسی آتش نشانی چیست؟

بخش های اصلی دستگاه تنفسی آتش نشانی

1- لوازم مهار دستگاه تنفسی آتش نشانی  2- لوازم سیلندر هوا تجهیزات تنفسی آتش نشانی  3- لوازم تنظیم کننده فشار تجهیزات تنفسی آتشنشانی  4- ماسک و لوازم صورت دستگاه تنفسی

کارگاه کاسپین شامل چه محصولات و خدماتی می شود؟

فروش انواع تجهیزات هوای فشرده تخصصی - تعمیر انواع کمپرسور - تعمیر و فروش تجهیزات تخصصی غواصی - فروش تجهیزات هوای فشرده تنفسی از قبیل تجهیزات غواصی, تجهیزات پینت بال و آتش نشانی

فروش کمپرسورهای فشار قوی و فشار ضعیف - فروش و تولید مخازن فشار قوی که شامل بانک هوا, بانک اکسیژن بیمارستانی,لوله کشی های فشار قوی, کاهنده های هوا و اکسیژن می باشد.