نحوه تشخیص نشتی کمپرسور هوا - کارگاه کاسپین

نحوه تشخیص نشتی کمپرسور هوا - کارگاه کاسپین

ساده ترین راه برای تشخیص نشتی کمپرسور هوا، شنیدن آن است. در یک کارخانه، توصیه می‌شود فردی را تعیین کنید که به طور منظم در آن اطراف قدم بزند تا در زمانی که تولید اتفاق نمی‌افتد، نظارت کند. این فرد باید به صدای بلند نشت هوای فشرده گوش دهد.

نحوه تشخیص نشتی کمپرسور هوا

ساده ترین راه برای تشخیص نشتی کمپرسور هوا، شنیدن آن است. در یک کارخانه، توصیه می‌شود فردی را تعیین کنید که به طور منظم در آن اطراف قدم بزند تا در زمانی که تولید اتفاق نمی‌افتد، نظارت کند. این فرد باید به صدای بلند نشت هوای فشرده گوش دهد.

متأسفانه، همه نشت های هوا را نمی توان به راحتی  توسط گوش انسان شنید. به همین دلیل، داشتن یک دستگاه نشت یاب اولتراسونیک نیز مفید است.

این دستگاه صداهای با فرکانس بالایی که نشت هوای فشرده ایجاد می کند را تشخیص می دهد. این ابزارها حتی می توانند در حین تولید نیز مورد استفاده قرار گیرند که تشخیص نشت هوا را برای کارخانه و خدمه آن راحت تر می کند.