نحوه رفع نشتی کمپرسور هوا

نحوه رفع نشتی کمپرسور هوا

اغلب اوقات، نشتی هوا را می توان با سفت کردن اتصالات به منظور جلوگیری از خروج هوا تعمیر کرد. اما گاهی اوقات راه حل پیچیده تر و پرهزینه تر مورد نیاز است.

نحوه رفع نشتی کمپرسور هوا

اغلب اوقات، نشتی هوا را می توان با سفت کردن اتصالات به منظور جلوگیری از خروج هوا تعمیر کرد. اما گاهی اوقات راه حل پیچیده تر و پرهزینه تر مورد نیاز است.

اگر تجهیزات قدیمی یا ترک خورده است، ممکن است برای جلوگیری از نشتی نیاز به تعویض آن داشته باشید. اگرچه تجهیزات جدیدتر و باکیفیت ممکن است از قبل گران تر باشند، اما احتمال خرابی آن ها نیز کمتر از تجهیزات قدیمی است و همچنین کارآمدتر کار می کند.