اهمیت اندازه گیری نقطه شبنم در سیستم های هوای فشرده

اهمیت اندازه گیری نقطه شبنم در سیستم های هوای فشرده

یک کمپرسور هوای دوار 5 اسب بخاری ممکن است حدود 2500 تا 5000 دلار قیمت داشته باشد. اما یک سیستم کمپرسور هوای صنعتی بسته به ویژگی‌های آن می‌تواند هزینه بسیار بیشتری داشته باشد.

اهمیت اندازه گیری نقطه شبنم در سیستم های هوای فشرده

یک کمپرسور هوای دوار 5 اسب بخاری ممکن است حدود 2500 تا 5000 دلار قیمت داشته باشد. اما یک سیستم کمپرسور هوای صنعتی بسته به ویژگی‌های آن می‌تواند هزینه بسیار بیشتری داشته باشد.

این سیستم ها می توانند ابزارهای مفیدی برای استفاده در خانه یا محیط های صنعتی باشند. اما برای به حداکثر رساندن مزایای سیستم هوای فشرده، باید آن را به طور کارآمد داشته باشید.

نقطه شبنم فشار نکته مهمی است که باید در رابطه با سیستم هوای فشرده خود درک کنید.

نقطه شبنم دمایی است که هوای فشرده در آن اشباع شده است. اما اشباع شدن هوا به چه معناست؟ اشباع زمانی اتفاق می افتد که هوا قادر به نگه داشتن بخار آب اضافی نباشد. وقتی این اتفاق می افتد، بخار آب شروع به متراکم شدن می کند.