تعمیرات کمپرسور پیستونی 09113913241

تعمیرات کمپرسور پیستونی 09113913241

در زمان بازرسی و تعمیرات کمپرسور پیستون، اطلاع از برخی پارامترهای کمپرسور ضروری است.

تعمیرات کمپرسور پیستونی

اطلاعات مورد نیاز برای بازرسی کمپرسورها

در زمان بازرسی و تعمیرات کمپرسور پیستون، اطلاع از برخی پارامترهای کمپرسور ضروری است، این اطلاعات به شرح زیر می باشند:

فشار روغن

فشار گاز ورودی و خروجی از هر مرحله

وضعیت لرزش در کمپرسور

درجه حرارت گاز خروجی از هر مبدل بین مرحله‌ای و نهایی

تعمیرات کمپرسور پیستونی

درجه حرارت گاز ورودی و خروجی از هر مرحله

بررسی سطح روغن در کارتل

بررسی عملکرد سیستم بی بار کننده

بررسی نشتی گاز از آب بند کننده شافت پیستون

بررسی دمای یاتاقان‌‎ها

بررسی توان (آمپر) مصرفی

بررسی وضعیت سیستم انتقال قدرت (تسمه، کوپلینگ و…)

بررسی نشتی روغن از آب بند کننده شافت پیستون

بررسی ظرفیت (دبی کمپرسور)

بررسی دمای روغن

بررسی سر و صدا در کمپرسور

بررسی دمای سیال خنک کننده (ورودی و خروجی)

بررسی وضعیت فیلترها و صافی‌ها

بررسی وضعیت رینگها (بالاخص رینگ هادی) از طریق افتادگی شافت پیستون (Piston Rod Drop)

بیشتر بخوانید: تعمیرات کمپرسور باد

رایج‌ترین عیوب کمپرسور پیستونی

دبی کمپرسور کمتر از حد طبیعی است

در سیستم‌هایی که کنترل ظرفیت، با تغییر در فضای مرده صورت می‌گیرد، ممکن است درصد فضای مرده بالا باشد که موجب کاهش در دبی کمپرسور خواهد شد. پایین بودن فشار ورودی می‌تواند به فشار گاز ارسالی از بالا دست مربوط باشد و یا به دلیل افت فشار در مسیر مکش، مانندکثیف بودن فیلتر و یا صافی مکش باشد. بنابراین با کاهش فشار مکش، دانسیته گاز ورودی کاهش یافته و دبی جرمی کمپرسور کاهش خواهد یافت.

پایین بودن فشار مکش، باعث افزایش راندمان حجمی کمپرسور می‌شود، ولی منجر به کاهش در ظرفیت کمپرسور نیز خواهد شد. بالا بودن فشار خروجی نیز باعث افزایش نشتی داخلی سوپاپ‌ها، رینگ‌ها و سیستم آب بند کننده شافت شده که باعث کاهش ظرفیت کمپرسور می شود.

خرابی قطعاتی مثل سوپاپ‌ها، رینگ‌ها، جداره سیلندر و … نیز می‌تواند افزایش نشتی داخلی و کاهش ظرفیت کمپرسور را ایجاد کند. بالا رفتن دمای گاز ورودی، شاید تأثیر چندانی بر روی ظرفیت حجمی کمپرسور نداشته باشد، ولی با تأثیر بر روی وزن مخصوص گاز ورودی و کاهش آن، باعث کاهش دبی جرمی کمپرسور می‌شود.

تعمیرات کمپرسور

کمپرسور گرم کار می‌کند

اگر دمای گاز ورودی افزایش یابد، فشار خروج کمپرسور جابجایی مثبت از حد معمول بالاتر باشد و یا فشار گاز ورودی به هر مرحله کاهش یابد، بالا رفتن دمای گاز خروجی طبیعی است. زمانی که تمامی شرایط بهره‌برداری کمپرسور طبیعی می‌باشد، با قرار دادن مقدار دما و فشار ورودی و خروجی کمپرسور در روابط ترمودینامیکی، می‌توان بازده پلی تروپیک کمپرسور را بدست آورد. اگر بازده کمپرسور در طول زمان تغییر کند، می‌تواند به معنی وجود خرابی در کمپرسور باشد و باید تعمیرات کمپرسور پیستونی را شروع کرد.

بیشتر بخوانید: کمپرسورهای شارژ کپسول هوای تنفسی

گرم کردن کمپرسور بدون تغییر شرایط بهره برداری

در این صورت، افزایش دما ناشی از کاهش بازده است که ریشه در خرابی قطعات و یا سیستم خنک کاری کمپرسور رفت و برگشتی دارد در این حالت باید موارد زیر بررسی شود:

فیلتر ورودی

سوپاپ‌ها

سطوح داخلی سیلندر

رینگ تراکم

کیفیت سیستم خنک کاری

دبی و دمای سیال خنک کننده

تمیزی سطوح انتقال حرارت

سیستم روانکاری و …

لرزش در کمپرسور بالاست

کمپرسور رفت و برگشتی در مقایسه با انواع کمپرسورها لرزش بیشتری دارد و تنها در مواردی که میزان لرزش از حد مجاز و طبیعی آن بالاتر باشد باید به دنبال علت آن و تعمیرات کمپرسور پیستونی رفت. میزان مجاز لرزش در کمپرسور را می‌توان از کتابچه راهنمای شرکت سازنده و یا از مدارک مندرج در استانداردهای ISO 10816 و ISO 2372 مشاهده کرد.

به دلیل خاصیت رفت و برگشتی کمپرسور و نیروهای حاصل از آن، این کمپرسور بشدت در معرض شل شدن قطعات و بالاخص پیچ و مهره‌های سیلندر، فوندانسیون و کارتل یا قطعه رابط (Distance Piece) است، بنابراین آچارکشی مناسب در دوره‌های زمانی توصیه شده باید به دقت اجرا گردد. سایر عوامل بروز لرزش در این نوع کمپرسورها شامل موارد زیر می باشد:

جابجا بستن وزنه تعادل میل لنگ

خرابی در فوندانسیون

ناهمراستایی بین کمپرسور پیستونی و درایو آن و یا پولی‌های الکتروموتور و فلایویل

انتقال لرزش از سایر ماشین‌آلات و لوله‌ها به کمپرسور

بیشتر بخوانید: کمپرسور شارژ کپسول غواصی

کمپرسور صدای غیرعادی دارد

سر و صدا در کمپرسور پیستونی را می‌توان به دو دسته مکانیکی و نیوماتیکی تقسیم کرد.

سر و صدای نیوماتیکی بیشتر به نشتی در سوپاپ‌ها و یا سیستم آب بند کننده مربوط می شود و توسط تجهیزات اولتراسونیک قابل شنود است. در این حالت باید با تجهیزات مناسب برای شنیدن این نوع سرو صدا، محل آن را شناسایی و نسبت به منشاء اصلی و رفع آن اقدام شود.

سر و صدای مکانیکی بیشتر به شل بودن، سایش قطعه‌ای بر روی قطعه دیگر، شکستگی قطعه و … مربوط می‌شود. یک نمونه رایج در این مورد سایش بیش از حد رینگ هادی در سیلندرهای افقی و یا مورب (V) است. در این وضعیت، تماس پیستون با جدار داخلی سیلندر باعثایجاد سر و صدا می‌شود.

شل شدن کفی شاتون و لقی گژن پین در داخل بوش آن نیز از مواردی است که می‌تواند سروصدا ایجاد کند. شکستن قطعاتی در داخل سیلندر مثل قطعات سوپاپ نیز ایجاد سروصدای غیر عادی خواهد کرد. شکستن قطعاتی از سوپاپ مانند فنر و صفحه سوپاپ نیز از دیگر عوامل بروز سروصدا در کمپرسورهای رفت و برگشتی است. کم بودن فضای مرده و یا گرم کردن آن و شل شدن مهره پیستون نیز می‌تواند باعث برخورد پیستون با سر سیلندر شود.

 کمپرسور پیستونی

نشت گاز از سیستم آب بند کننده شافت پیستون 

تشخیص اینمورد به تجهیزات مورد استفاده در سیستم بستگی دارد. بعضی از کمپرسورهای پیستونی در مسیر نشتی گاز، به فلومترمجهز هستند و می‌توان به کمک آن میزان نشتی گاز از آب بند کننده شافت پیستون را مشخص کرد و تعمیرات کمپرسور پیستونی را انجام داد.

بیشتر بخوانید: کمپرسور ‌هوای تنفسی 

در بعضی از کمپرسورها که گاز مورد تراکم سمی و یا آتش زا نباشد، می‌توان میزان تقریبی نشتی را از سیستم آب بند کننده با دست و یا سر و صدا احساس کرد و در صورت بالا بودن میزان نشتی، از طریق سفت کردن پیچ‌های گلند، آن را کاهش داد. 

اگر با این اقدام نشتی، کاهش قابل قبولی نداشت، باید کمپرسور جابجایی مثبت را در زمان مناسب متوقف نموده و نسبت به تعویض آب بندکننده‌های معیوب اقدام شود. بعد از باز کردن و در آوردن آب بندکننده‌ها بهتر است هر یک را بر روی شافت نصب و میزان دهانه باز (Gap) آن را اندازه گیری نمود.

در صورتی که میزان دهانه از حداقل مجاز کمتر باشد و یا در آستانه آن قرار داشته باشد، باید آنها را تعویض کرد. در صورت قابل قبول بودن میزان دهانه، باید بعد از تمیز کردن آن ها، قطعات سالم را نصب کرد.